تهران- ایرنا- مدیر کانون ارزیابی و شایستگی دانشگاه الزهرا(س) گفت: طرح توسعه رهبران آینده دانشگاهی به صورت تخصصی و برای اولین بار در دانشگاه الزهرا برگزار می شود و در این طرح ۶۰ عضو هیات علمی زن و مرد حضور دارند.

آمنه خدیور روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا در حاشیه برگزاری دوره های آموزشی طرح توسعه رهبران آینده اظهار داشت: این طرح در راستای سیاست جانشین پروری در دانشگاه اجرا می شود. در مرحله اول شرکت کنندگان براساس رویکرد "کانون ارزیابی" تمرینات لازم را انجام می دهند و سپس در کارگاه های توسعه ای حضور پیدا می کنند.
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا گفت: هدف از برگزاری این دوره ها جانشین پروری و شناسایی استعدادها در زمینه مدیران دانشگاهی است.
خدیور تصریح کرد: این طرح برای اولین بار در دانشگاه الزهرا برگزار می شود. کانون ارزیابی این طرح را برای استعدادیابی و پرورش مدیران برای شرکت های خارج از دانشگاه نیز انجام داده است، اما هم اکنون در حوزه دانشگاه فعالیت می کند.
مدیر کانون ارزیابی و شایستگی دانشگاه الزهرا گفت: دوره آموزشی این طرح در مدت یک هفته گذشته برگزار شد و تمام ۶۰ عضو هیات علمی در این مدت پوشش داده شدند.
مرکز ارزیابی شایستگی های مدیریتی دانشگاه الزهرا (س) با هدف پیاده سازی مدل شایستگی مدیران دانشگاهی، شناسایی و توسعه استعدادهای مدیریتی، شایسته گزینی در دانشگاه، انجام تمرینات تعاملی، تجربه کار تیمی، تدوین کارراهه شغلی و تدوین برنامه آموزشی برای اعضا، اقدام به برگزاری دوره «شناسایی و توسعه رهبران آینده دانشگاه» کرده است.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار