قائم مقام سازمان تأمین اجتماعی از الکترونیکی شدن فعالیت بازرسین تأمین اجتماعی خبر داد و گفت: با این اقدام در جهت شناسایی کارگاه ها و بیمه کارگران گام بزرگی برداشته می شود.به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن زدا در خصوص الکترونیکی شدن فعالیت بازرسین سازمان تأمین اجتماعی گفت: بازرسین ما مجهز به سیستم های مکانیزه هستند و طی این مدت پیشرفت خیلی خوبی در این خصوص داشته ایم.وی با اشاره به این که یکی از سخت ترین کارهایی که در تأمین اجتماعی انجام می شود توسط بازرسین صورت می گیرد، گفت: خوشحال هستیم که بازرسین فعالیت شان الکتریکی شده و امیدواریم بتوانیم قدم های بعدی را به سرعت برداشته و امکانات بیشتری را تعبیه کنیم.قائم مقام سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد: اگر بانک کد پستی را داشته باشیم و سازمان های ذی ربط اطلاعات پستی را در اختیار ما قرار دهند بانکی از تمام کارگاه ها و مراکز تولیدی که وجود دارد خواهیم داشت.زدا افزود: با شناسایی کارگاه هایی که اطلاعات آن ها را تاکنون نداشته ایم قدم بزرگی برای بیمه کارگران و شناسایی آن ها برمی داریم.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار