نوبخت گفت: طی ۸ ماه امسال ۵۳ درصد حقوق و دستمزد را افزایش داده ایم.

به گزارش خبرنگار ، نشست خبری رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور دقایقی پیش با حضور معاونان وی آغاز شد.
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در نشست خبری ۱۴۰۰ اظهار کرد: سهم ۸ ماه امسال از منابع ۵۷۱ هزار میلیارد تومان ۳۸۴ هزار میلیارد تومان بود که ۳۳۴ هزار میلیارد تومان آن واریز و ۵۰ هزار میلیارد تومان از مصارف تحقق نیافت.
وی افزود: ۳۱ هزار میلیارد تومان در ۸ ماهه کمتر از سقف مجاز مصرف کرده ایم. بر اساس مقایسه با ۸ ماه سال ۹۸ مصارف ما ۳۹ درصد بیشتر مصارف داشته ایم. این مصارف ۲ بخش هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای و عمرانی است.
نوبخت گفت: اعتبارات هزینه ای ما امسال ۳۵ درصد رشد کرد. در همین ۸ ماه ۵۳ درصد در بخش حقوق و مزایا افزایش داشته ایم.
وی با اشاره به اینکه بخش عمرانی امسال شاهد پرداخت ۵۲ هزار میلیارد تومان بودجه بوده است، بیان کرد: امسال در بخش عمرانی بیش از ۲ میلیون فرصت شغلی ایجاد شد.
در ادامه کنفرانس خبری سازمان برنامه پورمحمدی معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار کرد: سه میلیون و ۲۴۰خانوار معادل ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند مستمری دریافت می کنند.
وی افزود: همچنین ۳۱هزار میلیارد تومان منبع برای یارانه معشیتی بنزینی در نظر گرفته شده است.
به گفته این مقام مسئول ۳۰میلیون از افراد جامعه تحت پوشش بیمه سلامت قرار می گیرند و ۴ هزار میلیارد تومان هم برای بیمه تکمیلی ایثارگران تحت پوشش بنیاد شهید منبع در نظر گرفته شده است.
نوبخت در ادامه تاکید کرد: در بحث فروش نفت ما در بودجه میزان فروش را به بشکه درج نکرده ایم بلکه رقم تعیین کردیم تا به آن برسیم. یعنی فروش از یک تا ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار