برفِ سفید و گنبد زردت چه دلرباست*عرش خدا به مشهدتان غبطه می خورد
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار