ارائه گزارش طرح آیین دادرسی کیفری به صحن علنی

خبرگزاری مهر سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۳۴
حسن نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جلسه عصر امروز کمیسیون قضایی و حقوقی اظهارداشت: در این جلسه طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری در دستور کار قرار گرفت. وی ادامه داد: بررسی ۱۵ ماده از قانون آیین دادرسی کیفری باقی مانده بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب اعضای کمیسیون رسید. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی با اشاره به اتمام بررسی طرح آیین دادرسی کیفری خاطرنشان کرد: ما گزارش نهایی خود را آماده کرده ایم که جهت بررسی به صحن علنی ارائه می دهیم.

حسن نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر ، در تشریح جلسه عصر امروز کمیسیون قضایی و حقوقی اظهارداشت: در این جلسه طرح آیین دادرسی کیفری در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: بررسی ۱۵ ماده از قانون آیین دادرسی کیفری باقی مانده بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب اعضای کمیسیون رسید.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی با اشاره به اتمام بررسی طرح آیین دادرسی کیفری خاطرنشان کرد: ما گزارش نهایی خود را آماده کرده ایم که جهت بررسی به صحن علنی ارائه می دهیم.

سرخط اخبار