نمایش گوشه خاموش فراموش شده، می پردازد به محاصره شهر های فوعه و کفریا در مناطق شیعه نشین سوریه که توسط گروهک تروریستی داعش به مدت پنج سال انجام شد و تعداد زیادی ساکنین این دوشهر در این پنج سال محاصر به شهادت رسیدند.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار