رییس شورای عالی استانها با تاکید بر اینکه بی تردید هر طرح و قانونی که می خواهد در شهرها و روستاها اجرا شود یک سر آن شوراها و شهرداری ها و دهیاری ها هستند و باید از این ظرفیت در جهت افزایش رونق کشور استفاده شود افزود: شوراها بازوی توانمند اجرایی و فکری مسوولان در کشور هستند.

علیرضا احمدی ضمن حضور در تحریریه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در تشریح آخرین اقدامات شورای عالی استانها در حوزه، تقویت نظارت بر شوراها و مجموعه مدیریت شهری در سراسر کشور گفت: با توجه به اینکه اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا نماینده و منتخب مردم هستند بنابراین یکی از وظایف اصلی شوراها موضوع نظارت است؛ براساس اصول قانون اساسی هم نظارت به عنوان یکی از وظایف اصلی شوراها مورد تاکید قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در حقیقت اعضای شورای شهر و روستا می توانند به عملکرد شهرداران و دهیارانی که انتخاب کرده اند بر اساس برنامه و بودجه مصوب شده نظارت کنند. علاوه بر این شوراهای فرادست می توانند بر عملکرد دیگر شوراها نظارت داشته باشند..
احمدی با اشاره به اینکه نظارت بر دستگاه های استانی نیز به نوعی از وظایف شوراهای استان قلمداد می شود گفت: این نظارت نه به معنای دخالت بلکه به معنای نظارت بر عملکرد آنهاست به گونه ای که امروز شورای عالی استانها در راس شوراهای سراسر کشور وظایف خاصی دارد که یکی از آن وظایف نظارت است.
رئیس شورای عالی استانها خاطرنشان کرد: شورای عالی استانها عصاره جمعیت ۱۲۵ هزار و ۹۹۲ عضو شورای شهر و روستا و ۱۳۴۸ شهرداری که شهردارانشان توسط شوراهای شهر انتخاب می شوند و ۳۷ هزارو ۸۰۰ دهیاری که شوراهای روستا دهیاران آن را انتخاب می کنند بوده و وظیفه سنگینی از جهت نظارت برعهده دارند.
وی به راه انداری سامانه ملی ثبت تخلفات و شکایات مردمی به آدرس www.nezarat.shoraha.org.ir اشاره کرد و گفت: هر نوع شکایتی در حوزه شوراها و شهرداریها در این سامانه ثبت خواهد شد؛ در حقیقت شکایات در این سامانه صحت سنجی و رسیدگی می شود و از طریق مراجع ذی ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار