با جدی تر شدن هشدار ها در خصوص قرنطیه خانگی، رفته رفته شاهد خلوت شدن معابر و بسته شدن مراکز مختلف شهر زنجان هستیم.
سرخط اخبار