پیش بینی وضعیت بازار بورس در سال ۹۹ توسط “مهناز صادقی” کارشناس اقتصادی را مشاهده می کنید.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری