طبق آنچه در جریان رزمایش اخیر نیروی زمینی ارتش در منطقه شمالغرب عنوان شد، توپخانه های این نیرو در حد وسیعی به گلوله های دقیق و نقطه زن مجهز شده اند.

به گزارش تابناک سمنان: نیروی زمینی ارتش  طی روز های اخیر منشاء دو خبر بسیار مهم در زمینه ارتقاء جهشی قابلیت رزم بود؛ خبر اول، عملیاتی شدن محصول پروژه لبیک-۱ به عنوان پروژه نقطه زن کردن راکت های نازعات بود و خبر دوم نیز در جریان رزمایش اخیر این نیرو منتشر شد.
در این رزمایش که با شعار «یک هدف، یک گلوله» در منطقه شمالغرب انجام شد، یکی از اهداف اصلی، بکارگیری گسترده از مهمات نقطه زن در توپخانه عنوان شد.
واحد های توپخانه به عنوان پشتیبان نیرو های خودی در عملیات رزمی و برای زیر آتش گرفتن مواضع دشمن و همچنین برای کمک به دفع تهاجم و پاسخ سریع به تحرکات دشمن عمل می کنند.
سرعت پشتیبانی آتش و میزان ایمنی این سلاح ها در برابر تهدیدات خط مقدم دشمن، از جمله مهمترین مزایای یگان توپخانه است، مضاف بر اینکه این یگان همواره در دسترس مستقیم فرماندهان زمینی نیز قرار داد.
البته این مزیت ها برای یگان های موشکی راهکنشی (تاکتیکی) هم وجود دارد، اما به طور کلی توپخانه سلاح ارزانتری نسبت به موشک است.
توپ ۱۵۵ میلیمتری ساخت صنایع دفاعی ایران
در گلوله های توپ، پس از گذر از مرحله بالستیک میانی -یعنی خروج گلوله از لوله- دیگر هیچگونه کنترل و اعمال فرامین برای کاهش خطای گلوله وجود ندارد؛ بنابراین امکان اصابت به هدف در یک شلیک، چندان بالا نبوده و ممکن است برای انهدام هدفی ویژه -خصوصا درصورت متحرک هدف- نیاز به شلیک های متعدد از یک سلاح و یا شلیک همزمان یک آتشبار توپخانه باشد.
در مورد اهداف متحرک باید گفت پس از ثبت گرای هدف، با توجه به تغییرمکان آن، حتماً شلیک با خطا مواجه خواهد بود و انهدام آن نیاز به چندین شلیک دارد که باعث مشغول شدن چندین قبضه توپ می ...

سرخط اخبار