مشهد- ایرنا- مدیرکل غله و خدمات بازرگانی منطقه پنجم کشور گفت: نانوایی های خراسان رضوی با هدف ارتقای کیفیت و رقابت در رتبه بندی و ستاره دار می شوند.

حمیدرضا نوری روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این طرح با مشارکت اتحادیه نانوایان خراسان رضوی و موسسه کیفیت رضوی به زودی در این استان اجرا می شود.
وی اضافه کرد: این رتبه بندی و اعطای بین یک تا پنج ستاره به نانوایی ها با توجه به مجموعه شاخصهای تعیین شده در هماهنگی با اداره کل استاندارد، معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و اداره بهداشت انجام می شود که در حوزه شرایط فیزیکی، پرسنل، کیفیت پخت و مدت زمان خمیرگیری تعیین شده است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی منطقه پنجم کشور گفت: با تعیین درصد برای شاخصهای یاد شده و احتساب درصد اخذ شده توسط هر واحد نانوایی، یک تا پنج ستاره به هر واحد مورد ارزیابی تعلق می گیرد.
نوری افزود: این طرح هم اکنون در شماری از واحدهای نانوایی شهر مشهد در حال اجراست و به صورت رسمی و گسترده از ابتدای بهمن ماه در همه استان خراسان رضوی به اجرا درخواهد آمد.
وی ادامه داد: پیش نویس برنامه رتبه بندی کارخانه های آرد خراسان رضوی نیز تهیه شده است و اگرچه میزان سرمایه گذاری و تجهیزات در کیفیت آرد تاثیری روشن و قطعی دارد اما با اجرای این طرح در صدد ارتقای هرچه بیشتر و بهتر کیفیت آرد تولیدی در استان هستیم.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی منطقه پنجم کشور گفت: رتبه و ستاره اعطا شده به هر نانوایی به هیچ وجه در افزایش قیمت خدمات ارایه شده و نان تولیدی در این واحد تاثیر ندارد و صرفا در کنار جلب مشتری بیشتر به واسطه کیفیت آن واحد، اداره کل غله سهمیه آرد این واحدها را هم افزایش می دهد.
نوری با اشاره به اینکه طرح بهسازی و نوسازی واحدهای نانوایی استان از سال ۹۶ آغاز شده است افزود: تا کنون هزار و ۷۹۵ نانوایی ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار