زندگی عشایری و پرورش بز در ترکیه + عکس

خبرگزاری تسنیم دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۱۷
ساری کچیلی لر فقط بز پرورش می دهند و اقتصاد آنها متکی به فروش لبنیات و دیگر محصولات بز است.

- اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم ٬ عشایر بزرگ آق قویونلوها (گوسفندان سفید) و قارا قویونلوها (گوسفندان سیاه)٬ تنها عشایر دامپرور ترکیه نبوده اند و در منطقه مرسین هم٬ ساری کچیلی لر (بزهای زرد) گروهی هستند که فقط بز پرورش می دهند و اقتصاد آنها متکی به فروش لبنیات و دیگر محصولات بز است.
تاتارها و پرورش اسب در قونیه ترکیه + عکس