گزارش تصویری: تمرین دوشنبه ۲۶ فروردین پرسپولیس

پرسپولیس نیوز سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱:۵۴

پرسپولیس نیوز : مجموعه عکس های تمرین دوشنبه ۲۶ فروردین پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:
*سایت باشگاه پرسپولیس