مرور گل پاتوسی؛ مقصر: تعویضی ژنرال!

آی اسپورت دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۵۱

آی اسپورت – گل آیاندا پاتوسی به سپاهان اگر چه در نهایت با حرکت تکنیکی و انفرادی او به دست آمد اما پروسه به ثمر رسیدن آن از اشتباه بزرگ یکی از بازیکنان سپاهان آغاز شد. مرور چند فریم از لحظاتی قبل از این گل می تواند نقش جلال الدین علی محمدی را که به عنوان بازیکن تعویضی توسط امیر قلعه نویی به زمین آمده بود نشان دهد.
1
در این صحنه توپ با دفع توپ خالد شفیعی در منطقه ای دور از محوطه جریمه به علی محمدی می رسد. او در فضایی نسبتا خوب صاحب توپ شده و به نظر می رسد با چرخش به سمت راست خود توپ را به کناره های زمین خواهد برد تا خطری دروازه سپاهان را تهدید نکند.
2
اما علی محمدی با تجربه اشتباه عجیبی می کند. او به سمت چپ خود و مرکز زمین می چرخد و شجاعیان را در نزدیک ترین فاصله با خود می بیند و یکی دو متر آن طرف تر پاتوسی هم به سمت علی محمدی می آید.
3
در این لحظه علی محمدی که غافلگیر شده است، برای این که توپ را به پاتوسی تحویل ندهد تصمیم می گیرد با پاسی رو به عقب حامد بحرایی را صاحب توپ کند.
4
پاس تحت فشار او از دقت کافی برخوردار نیست و پشت محوطه جریمه و در حالی که استقرار دفاعی سپاهان کاملا به هم ریخته، به مرتضی تبریزی می رسد!
5
در نهایت علی محمدی به قصد جبران اشتباه خود پاتوسی را تعقیب می کند و در داخل محوطه جریمه به او نزدیک می شود اما با پورقاز قاطی می کند و هیچکدام از این دو نفر نمی توانند توپ پاتوسی را بزنند و در نهایت پاتوسی عبور از این دو نفر و همچنین محمد ایرانپوریان گل برتری استقلال را می زند.