فیلم/توقف شاگردان زیدان مقابل لگانس

فارس نیوز سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱:۴۹
رئال مادرید بازهم مقابل لگانس به مشکل برخورد و به تساوی قناعت کرد.