فرار مالیاتی بیشتر از درآمد مالیاتی!

روزنامه رسالت شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۹

فرار و معافیت مالیاتی، دو مقوله مجزایی که یکی منجر به شکست و سرشکستگی اقتصاد است و دیگری منجر به رشد و بالندگی. دو مقوله ای که این روزها دست به دست هم دادند و کمر بر خمیده کردن اقتصاد بسته اند. معافیت مالیاتی برای مشاغل و حوزه هایی است که فشار کمتر به آنها منجر به رشد اقتصاد و صادرات و تولیدات داخلی می شود اما گویا این واژه تغییر کاربری داده و حتی کارشناسان را به جایی رسانده که می گویند «خیره الله خیر» باید تمام معافیت های مالیاتی برداشته شود. 
در همین رابطه حمیدرضا حاجی بابایی، عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس نیز در گفت وگویی با اشاره به فرار مالیاتی بیان کرد:«مجموع معافیت و فرار مالیاتی به حدود 100هزار میلیارد تومان می رسد.» در تکمیل این آمار هم امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی، از فرارمالیاتی 40 هزار میلیارد تومانی در کل کشور خبر داد. این اعداد و ارقام اما چند درصد از بودجه پیش بینی شده از منبع مالیات را تشکیل می دهند؟ برای واکاوی این مسئله با محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به گفت وگو پرداختیم.
*بودجه پیش بینی شده از درآمدهای مالیاتی با وصول آن فاصله زیادی دارد 
حسینی در این باره به «رسالت» گفت: «باتوجه به میزان ظرفیت اقتصاد، حجم تبادل پولی، میزان تولید درکشور و فعال بودن بنگاه های خرد و متوسط و کلان در یک جمع بندی باتوجه به میزان درآمدی بین اقشار مختلف و قوانین مالیاتی موجود در کشور، حجم مالیات برآورد شده نسبت به عددی که در بودجه پیش بینی می شود و آنچه وصول می شود فاصله معناداری دارد که در جامعه ما به عنوان فرار مالیاتی یا عدم اظهار دقیق آنها عنوان می شود.»
او ادامه می دهد: ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار