حدود صد سال پیش، انقلابی در روسیه رخ داد که بخش عمده ای از زندگی بشر در قرن بیستم را تحت تأثیر خود قرار داد. حاصل این انقلاب به دست گرفتن قدرت توسط بلشویک ها بود. آن ها امید داشتند در این دوران تازه راه را برای رسیدن به رؤیای کمونیسم باز کنند. علی رغم اینکه سال هاست ساختار سرمایه داری در روسیه حاکم است، اما هنوز آثار انقلاب اکتبر همه جا عیان است. چه در سیاست، چه در اجتماع، چه در هنر و ادبیات.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار