مدیران کشور تمایلی به تشخیص اموال مازاد ندارند

خبرگزاری مهر پنج شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۲۱

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سید رحمت اله اکرمی در برنامه گردهمایی سراسری مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان ها، با بیان اینکه مولد سازی دارایی های دولت، یکی از محورهای اصلی کار معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در سال جاری است، اظهار داشت: اگر چه تصور می رود که دولت در یکی دو سال اخیر، به دلیل برخی تنگناهای تحمیلی در تأمین منابع، به صرافت مولد سازی دارایی های مالی خود افتاده است، اما باید بگویم که شروع این پروژه از سوی وزارت اقتصاد، مربوط به چند سال قبل می شود.
وی گفت: آنچه جدای از این بحث ها، اهمیت دارد، این است که ما هنوز نتوانسته ایم از اموال و دارایی های دولت، استفاده بهینه کنیم و کماکان آنچه مشهود است اینکه، قاطبه مدیران و مسئولان در کشور تلاش دارند، به نحوی رفتار کنند که هیچ دارایی در وزارتخانه یا سازمان متبوع خود، مازاد تشخیص داده نشده یا حداقل تعیین تکلیف آن تا پایان دوره مدیریت خودشان به تأخیر بیافتد.
اکرمی تصریح کرد: گفتمان غالب در سازمان ها این است که همواره مدیرانی که در دوره های پیشین، اموالی به آن افزوده اند را تکریم می کنند و به همین سبب، کمتر مدیری زیر بار معرفی اموال مازاد اداره تحت امر خود می رود.
معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور با تاکید بر اینکه شخص رئیس جمهور به جد پیگیر مولد سازی دارایی های دولت است، اظهار داشت: حجم دارایی های دولت بسیار زیاد است، ولی ما، بنا بر بسیاری عوامل، به ویژه مقاومت های دستگاه ها، هنوز در احصاء و شناسایی آن کاملاً موفق نبوده ایم .
اکرمی با اشاره به اینکه، مسئول اموال در هر دستگاهی، وزیر مربوطه است، اظهار داشت: تا پیش از ...

سرخط اخبار