ایرنا - راهپیمایی حمایت از اقتدار و صلابت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در برابر آمریکای جنایتکار و نیز همدردی با خانواده شهدای حادثه سقوط هواپیمایی مسافری اوکراینی روز جمعه، پس از اقامه نماز جمعه در سراسر کشور برگزار شد. عکاسان وحید خادمی، عادل باخدا، سید محمداکبر موسوی، علیرضا سلیمانی، سید مصلح پیرخضرانیان، مجتبی محمدی، احمد ریاحی دهکردی، رضا ولائی، سید کاظم یوسفی، مجید میهن دوست و رضا قادری، زهرا باغبان
سرخط اخبار