چگونه مدیریت واحد صنعت و تجارت اقتصاد کشورهای دنیا را ارتقا بخشید؟

فارس نیوز دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۴:۲
در حالی دولت برای تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی تلاش می کند که مدیریت واحد صنعت و تجارت، اقتصاد برخی کشورها از جمله آلمان را بعد از پشت سر گذاشتن یکی از سخت ترین شرایط اقتصادی یعنی جنگ جهانی دوم بازسازی و ارتقا بخشید.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اگرچه براساس ماده (53) قانون برنامه پنج ساله پنجم کشور، دولت مکلف است تعداد وزارتخانه ها را به 17 وزارتخانه کاهش دهد اما دولت دوازدهم به شدت به دنبال تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل یک وزارتخانه جدید است. 
این گزارش می افزاید: طرح تشکیل وزارت بازرگانی در حالی این هفته در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد و پیش بینی می شود این طرح بزودی در صحن علنی مجلس بررسی شود که مخالفان و موافقان زیادی دارد. 
گفتنی است عملکرد ضعیف بخش تولید و تجارت پس از ادغام دو وزارت خانه صنایع و معادن و بازرگانی یکی از دلایل اصلی مورد ادعای موافقان تفکیک و تشکیل وزارت بازرگانی است که اگرچه در مواردی عملکرد ضعیف مشاهده شده اما هیچ تضمینی هم وجود ندارد تا در صورت تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت ناکارآمدهای های بخش بازرگانی جبران شود. 
به گفته بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی ایران مشکل اصلی کشور ناشی از حکمرانی نامطلوب است و رفع مشکلات اساسی کشور معطل تشکیل یا عدم تشکیل وزارت بازرگانی نیست بلکه تا زمانی که مشکلات اساسی کشور اعم از بزرگ بودن دولت، سیاستگذاری نامطلوب، تصدی گیری بیش از حد دولت، وضعیت نظام مجوز دهی و موارد مشابه وجود داشته باشد، تفکیک یا ادغام بازرگانی و صنعت مشکلی را برطرف نخواهد کرد. 
در مطالعه ای که توسط مؤسسه مطالعات و پژو هش های بازرگانی در مورد 100 کشور انجام شده نشان می دهد که تقریبا نسبت برابری بین کشورهایی که دارای ساختار متمرکز در اداره حوزه صنعت و بازرگانی هستند و کشورهایی که نهادهای مستقل برای مدیریت بازرگانی و صنعت دارند برقرار است. 
شاخص
کل کشورها 
تفکیک صنعت ...

سرخط اخبار