این مجموعه تلفیقی از آب، سنگ و نور است که در دل دو رشته کوه سنگی در جنوب غربی مشهد مقدس و در مجاورت بافت شهری قرار گرفته است.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار