شیوع پرسرعت ویروس کرونا در جهان و درگیر شدن دولت ها و ملت ها با این پدیده نوظهور و تمام تلخی ها و ناامیدی هایی که به دنبال داشت، جریان عجیبی بود که شاید طعمش را بیش از هر کسی راویان آن چشیده باشند؛ راویان خستگی ناپذیری که در این چند ماه هم تلاش کردند با وجود تمام محدودیت ها و سختی ها، در صحنه حضور داشته باشند.

خبرنگاران و عکاسان که از اولین روزهای شیوع این ویروس کوچک جهانگرد در کشور و در شرایطی که اغلب مشاغل به صورت جدی خانه نشین شده بودند، با حضور در بیمارستان ها و مراکز درمانی و در کنار مدافعان سلامت، تلاش کردند تا همه چیز را با چشم ببینند و با گوش بشنوند و روایتشان درست ترین باشد. ضمن آنکه هم در عرصه جهانی و هم در حیطه ملی، تعدادی از اهالی رسانه نیز به بیماری ناشی از این ویروس مبتلا و سختی هایش را متحمل شدند. متاسفانه برخی از آنان نیز جان خود را به همین دلیل از دست دادند.
خبرنگار بخش رسانه ایسنا در گفت وگو با تنی چند از این افراد، به روایت تلاش های اهالی رسانه و تجارب خبری در روزگار کرونا پرداخته است.
خبرنگاران؛ قشر همیشه در صحنه حاضر
مهدی بختیاری، مدیر اخبار خبرگزاری «تسنیم» با اعتقاد بر اینکه «کرونا تمام مشاغل و حرفه های دنیا را تحت تاثیر قرار داده است»، درباره ی فعالیت خبرنگاران در این مدت، می گوید: خبرنگاران قشری هستند که همیشه در صحنه حضور دارند و در مدت شیوع ویروس کرونا و حتی در اوج بحران نیز در کنار پرستاران حضور داشتند و در حوزه های تصویر و خبر، آن هم به صورت داوطلبانه فعالیت می کردند.
او همچنین درباره اینکه چرا اغلب، فعالیت های رسانه ها از چشم جامعه پنهان می ماند، اظهار می کند: آدم های رسانه ای معمولا بازتاب دهنده اتفاقات دیگر هستند و بسیار کم پیش می آید که کار خودشان را نشان دهند. به همین خاطر هم اغلب حضور و فعالیتشان دیده نمی شود؛ به عنوان مثال در ماه های اخیر در کل جهان و حتی شرکت های تجاری بزرگ جهان تعدیل نیرو وجود داشت که رسانه ها نیز از چنین جریانی مستثنی نبودند، اما خبر تعدیل نیرو در یک شرکت تجاری ...

سرخط اخبار