سایه روشن

لوگوی باشگاه خبرنگاران باشگاه خبرنگاران . شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۹ - ساعت ۱۲:۰
آدم های امروزی به سرعت پیش می روند و حتی لحظه ای باز نمی ایستند، چرا که شهر ها جایی برای ایستادن ندارند و انسان ها درگیر روزمرگی اند و کسی به جهان پیرامون خویش توجهی نمی کند؛ در این میان تنها عکس است که می تواند لحظه ای از هزاران ثانیه و زمان در حال گذر را متوقف کرده و تکه ای از آدمی را نشان دهد که هیچ گاه به آن فکر و تعمق نکرده است. سایه روشن، نگاهیست ساده به زندگی روزمره و محیط پیرامونی ما در بطن تهرانی اشباع شده از دود و دیوار و آدم که با سختی هایش رو به جلو می رود و با هر ثانیه نمایی از سادگی تمامی روز ها و لحظه ها را برای فردا مشق می کند، شاید عجیب باشد، اما زندگی به همین سادگی و با تمام سایه روشن هایش همچنان پیش می رود و سریع می گذرد. این فضا با دنیایی از تصاویر ثبت شده همراه است، تصاویری که چشم ها آن را نمی بینند، تصاویری که از واقعیت دور نیستند و در مجاورت ما هستند. تهران نیز مانند بسیاری از شهر های جهان درگیر ویروس کرونا است و زندگی همچنان ادامه دارد.
سرخط اخبار