در خبرها آمده خریداران خانه های سالمند، از وام مسکن بهره مند خواهند شد. موضوعی که سوژه کارتونی از کیوان زرگری در شهرونگ شد. 6060

6060

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.