موج مهاجرت ها به یزد تهدیدآمیز است

برترینها پنج شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۴۹
یک عضو هیات علمی دانشگاه یزد با اشاره به این که موج عظیم مهاجرت ها به یزد تهدیدآمیز است، اظهار کرد: این جمعیت بدون تخصص که برای اشتغال به یزد هجوم آورده اند، با توجه به منابع محدود این شهر نوعی تهدید محسوب می شوند.

خبرگزاری ایسنا: یک عضو هیات علمی دانشگاه یزد با اشاره به این که موج عظیم مهاجرت ها به یزد تهدیدآمیز است، اظهار کرد: این جمعیت بدون تخصص که برای اشتغال به یزد هجوم آورده اند، با توجه به منابع محدود این شهر نوعی تهدید محسوب می شوند.
«ابوالفضل مرشدی» استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد در اولین کرسی آزاداندیشی دانشگاه یزد در موضوع «بازشناسی اخلاق اقتصادی یزدی ها»، با اشاره به این که روحیه اخلاق اقتصادی در پرتوی اقتصاد مقاومتی و اقتصاد پایدار در مردمان فلات مرکزی نوعی سرمایه اجتماعی پیش برنده این توسعه پایدار است، گفت: اخلاق اقتصادی در سه بعد باورها و نگرش ها، قواعد رفتاری و کنش های خرد افراد و نهادهای غیررسمی بررسی می شود.
وی خوشنامی یزدی ها در حوزه اقتصادی را یکی از مزیت های این شهر دانست و اضافه کرد: فرض اساسی این است که دنیای مدرن به سنت نیاز دارد و با گفت وگوی سازنده می توان سنت را وارد کرد، چرا که در غیر این صورت سنت خود را تحمیل خواهد کرد.
استادیار دانشگاه یزد با اشاره به سازگاری فعالانه به عنوان یکی از دیگر عوامل موثر در دستیابی به اخلاق اقتصادی، گفت: علاوه بر این سازگاری که به واسطه محدودیت های اقلیمی و شرایط جوی بوجود آمده است، عوامل دیگری چون ساختار شهری، اقلیم خشک، موقعیت مواصلاتی و موقعیت سوق الجیشی خاص این شهر در فلات مرکزی نیز موثر بوده اند.
وی از نقش حاکمان فرهنگ دوست، علما و سادات، نگاه حکومتی به یزد، حضور اقلیت ها و زندگی همزیستانه و همچنین مهاجرپذیری و مهاجر فرستی به عنوان دیگر موارد موثر در زمینه توسعه اخلاق اقتصادی در یزد یاد کرد و افزود: اقتصاد مبتنی بر تجارت و صنعت بازآفرینانه از عوامل موثر در ...