گروهی از محققان ایرانی با استفاده از هوش مصنوعی روش جدیدی برای بررسی نانوساختارهای فوتونیک ارائه کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ادونسد ساینس، گروهی از محققان ایرانی در انستیتو فناوری جورجیا (جورجیا تک) با استفاده از هوش مصنوعی روش جدیدی در دستیابی به چشم اندازی ارزشمند درباره نانوساختارهای فوتونیک ارائه کردند. هوش مصنوعی قادر است نور را برای کاربردهای مختلف مانند فراوری سیگنال، ارتباطات و محاسبات دستکاری کند. این تحقیق اخیرا در نشریه Advanced Intelligent Systems منتشر شده است.
هنگامیکه نور از این نانوساختارها می گذرد، اثر جمعی بسیاری از نانوعنصرها تغییرات مهمی در خصوصیات طیفی یا مکانی نور ایجاد می کند.
با گزینش مناسب ویژگی های هندسی این نانو ساختارها، طیف وسیعی از ویژگی های سطح سیستم را می توان به وجود آورد ( مانند فیلتر کردن، لنزینگ، تبدیل فرکانس ).
این درحالی است که بیشتر تحقیقاتی که از هوش مصنوعی در حوزه نانوفتونیک استفاده کرده اند، روی طرح و ارتقای نانوساختارها متمرکز هستند مانند کشف ویژگی های هندسی متا اتم ها. در همین راستا روش جدید محققان ایرانی با کمک هوش مصنوعی سعی دارد ویژگی های فیزیکی نانوساختارها را درک کند.
روش جدید محققان ایرانی در دو مرحله اجرایی می شود. در مرحله نخست، ارتباط میان ورودی و خروجی نانوساختار، با کاهش ابعاد آن به صورت ساده ارائه می شود. فشرده سازی اطلاعات حاصل از واکنش این نانوساختار با استفاده از الگوریتمی به نام «خودرمزگذار» (autoencoder) موجب می شود تا ارتباط به شکل ساده تری شکل بگیرد. خودرمزگذار، یک شبکه عصبی مصنوعی است که از آن برای رمزگذاری استفاده می شود.
در مرحله دوم، واکنش های ناشی از یک مجموعه گسترده نانوساختارهایی که ویژگی های هندسی آنها به طور تصادفی انتخاب شده، در فضایی ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار