ورزشکار ۱۸ ساله آمریکایی با شلیک این گلوله در میدان مسابقه کشته شد.
سرخط اخبار