طبق قانون، کارفرما به نام پیمانکار ایرانی می تواند ال سی ارزی باز کند

ایرنا چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۴۸
تهران-ایرنا- مدیر دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس گفت: بر اساس قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، کارفرما به نام پیمانکار ایرانی می تواند ال سی ارزی باز کند.

در پنجمین نشست کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران، «محمدرضا نجفی منش» رئیس کمیسیون، یکی از مسایل مالیاتی فعالان اقتصادی را پیش کشید و با اشاره به ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم گفت: فعالان اقتصادی برای هرگونه فعالیتی باید مفاصاحساب مالیاتی دریافت کنند؛ در حالی که خواسته ما این است که این گواهی برای یک دوره زمانی شش ماهه یا یک ساله اعتبار داشته باشد که فعالان بخش خصوصی مجبور نباشند برای هر فعالیتی پروسه دریافت مفاصا را طی کنند. این خواسته را از معاونت کسب و کار اتاق تهران داریم که نامه ای برای طرح مساله و حل آن، جهت ارسال به مراجع ذیصلاح تهیه کند.
نجفی منش در ادامه به یکی از مسایل بیمه ای بنگاه های اقتصادی اشاره کرد و گفت: کارفرمایان به دلیل مشکلات اقتصادی، در مقاطعی ممکن است قادر به پرداخت حق بیمه کارگران خود در وقت مقرر نباشند. سازمان تامین اجتماعی نیز به محض عدم پرداخت حق بیمه، دفترچه بیمه کارگر را به حالت تعلیق درمی آورد. کارگری که سال ها، حق بیمه پرداخته و ناگهان با این چالش مواجه می شود. حال آنکه مسایل اقتصادی موجب عدم ایفای تعهدات از سوی کارفرما شده و در نهایت نیز آنان حق بیمه کارگران را می پردازند.
 او با بیان اینکه این اقدام سازمان تامین اجتماعی غیرقابل توجیه است، به مدیر امور بیمه و تامین اجتماعی اتاق تهران نیز ماموریت داد که نامه ای برای حل این مساله تهیه کند تا برای نهادهای ذیربط ارسال شود.
ضرورت گشایش ال سی ریالی و ارزی
در ادامه این جلسه، «علی اصغر اژدری» مدیر دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس که بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و ...

سرخط اخبار