اتحادیه اروپا تحریم ها علیه روسیه را تمدید کرد

ساعت 24 پنج شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۵۴
ساعت 24-اتحادیه اروپا تحریم ها علیه روسیه را تا شش ماه دیگر تمدید کرد.

به گزارش وبگاه اتحادیه اروپا، تحریم ها علیه روسیه از سوی شورای اروپا تا شش ماه دیگر تمدید شد.
گفته شده این تحریم ها به دلیل اقدامات تهدید کننده روسیه علیه تمامیت ارضی، حاکمیت و استقلال اوکراین صورت گرفته است.
تحریم های اروپا علیه روسیه همچنین شامل مسدود شدن دارایی ها و محدودیت های مسافرتی است و اکنون ۱۷۰ نفر و ۴۴ نهاد متعلق به روسیه را شامل می شود.
اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۴ همراه با آمریکا مجموعه ای از تحریم های گسترده علیه روسیه در ارتباط با اوضاع اوکراین به اجرا گذاشته است و هر شش ماه نیز آنها را تمدید می کند.
مهر
به گزارش وبگاه اتحادیه اروپا، تحریم ها علیه روسیه از سوی شورای اروپا تا شش ماه دیگر تمدید شد.
گفته شده این تحریم ها به دلیل اقدامات تهدید کننده روسیه علیه تمامیت ارضی، حاکمیت و استقلال اوکراین صورت گرفته است.
تحریم های اروپا علیه روسیه همچنین شامل مسدود شدن دارایی ها و محدودیت های مسافرتی است و اکنون ۱۷۰ نفر و ۴۴ نهاد متعلق به روسیه را شامل می شود.
اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۴ همراه با آمریکا مجموعه ای از تحریم های گسترده علیه روسیه در ارتباط با اوضاع اوکراین به اجرا گذاشته است و هر شش ماه نیز آنها را تمدید می کند.
مهر

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار