صدها تن از معترضان در دوسلدورف، آلمان علیه اقدامات دولت برلین برای مقابله با ویروس کرونا دست به راهپیمایی زدند و این پاندمی را یک "دروغ" دانستند.

به گزارش ایسنا، به نوشته از روزنامه واشنگتن تایمز، صدها تن از مردم در دوسلدورف علیه اقدامات دولت برلین برای مقابله با ویروس کرونا دست به راهپیمایی اعتراضی زدند و و آن را یک دروغ بزرگ دانستند.
معترضان پلاکاردهایی را علیه این اقدامات در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود "به ترس پایان دهید" و "کرونا ویروس یک دروغ است" و سایرین نیز آنها را تکرار می کردند.
آنها همچنین فریاد "جولیان آسانژ را آزاد کنید" سر دادند. معترضانی هیچ ماسکی بر روی صورت نداشتند.
خبرنگاران نیز این راهپیمایی بزرگ را پوشش می دادند و تعداد کمی از کودکان نیز در میان جمعیت دیده می شدند. پلیس در دوسلدورف گزارشی درباره وقوع درگیری منتشر نکرد.

سرخط اخبار