تصاویری از برداشت سیب در کشور چین را در این گزارش می بینیم.
سرخط اخبار