رییس دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی، بر این باور است که در بررسی علل افزایش خشونت اجتماعی بیش از آنکه موضوعات روانشناختی اهمیت داشته باشد، بسترهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی حائز اهمیت است.

به گزارش ایسنا، محمدمهدی فرقانی، روزنامه نگار پیشکسوت و استاد دانشگاه عصر روز دوشنبه (۵ آبان ماه) در یک سخنرانی آنلاین با موضوع «خشونت در فضای مجازی»، از دلایل بروز خشم در جامعه، نمود آن در کنش های مجازی و راهکارهای جلوگیری از تشدید خشونت در جامعه سخن گفت.
او اظهار کرد: خشونت از آغاز بشریت وجود داشته اما شدت و فراوانی آن متفاوت بوده است. در سال های اخیر موضوع خشونت به دلیل سرعت انتشار پیام های خشونت آمیز، فراوانی و گستردگی این پیام ها در فضای مجازی و تاثیری که می توانند روی لایه های مختلف اجتماعی داشته باشند، پررنگ تر شده است. یونسکو نیز اخیرا مطالبی را تحت عنوان نفرت پراکنی در فضای مجازی تهیه و عنوان کرده است که نفرت پراکنی مقدمه خشونت ورزی است.
فرقانی در ادامه ضمن ارائه تعاریف مختلفی از خشونت و بیان این نکته که خشونت کلامی مقدمه خشونت رفتاری است، اظهار کرد: این خشونت منحصر به فضای مجازی و رسانه ها نیست و رسانه ها به معنای عام، نه عامل و نه منشأ خشونت هستند و نه در عین حال بی تأثیر و بدون نقش. طبیعتا رسانه در شرایط اجتماعی که در آن حضور دارد عمل می کند؛ بنابراین در جامعه ای که خشونت رشد و بروز می کند، رسانه ها نیز خواسته و ناخواسته به بازتاب آن می پردازند. در واقع به طور کلی خشونت نه از رسانه شروع می شود و با رسانه پایان می یابد، اما تردیدی نیست که رسانه ها می توانند نقش موثری در مهار خشونت یا تشدید آن و در ترویج یا تقبیح آن، داشته باشند.
این استاد دانشگاه با طرح این پرسش که چرا نقش فضای مجازی در ترویج خشونت یا مهار آن مهم است، خاطرنشان کرد: فضای مجازی چند ویژگی مهم و شاخص دارد که می توانند نقش تاثیرگذاری در ترویج یا ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار