به گزارش خبر راست، به نقل از واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، پروژه تعریض خیابان سرچمشه توسط شهرداری رشت در دست اجرا است. شهرداری رشت با تملک ملکی واقع در حاشیه خیابان سرچشمه و تخریب آن، آزادسازی مسیر را آغاز کرد. همچنین مقرر شده است رفوژ، پیاده روسازی، جدول گذاری، […]

به گزارش خبر راست، به نقل از واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، پروژه تعریض خیابان سرچمشه توسط شهرداری رشت در دست اجرا است .
شهرداری رشت با تملک ملکی واقع در حاشیه خیابان سرچشمه و تخریب آن، آزادسازی مسیر را آغاز کرد .
همچنین مقرر شده است رفوژ، پیاده روسازی، جدول گذاری، روشنایی و آسفالت مسیر با مشارکت معاونت حمل نقل و امور زیربنایی شهرداری، شهرداری منطقه سه و سازمان عمران شهرداری رشت انجام شود .
گفتنی است پیش بینی می شود تعریض و آزادسازی خیابان سرچمشه رشت ظرف دو ماه آینده انجام می شود .
شماره خبر 66774 - 2020/09/17

سرخط اخبار