ایرنا - بجنورد - سد خاکی روستای «عبدل آباد» که در ۲۳ کیلومتری شهرستان بجنورد و در شهر حصارگرمخان واقع شده است در زمستان از آب رودخانه های اطراف پر می شود تا در فصل کم آبی، آب مورد نیاز کشاورزان منطقه را تامین کند اما در حال حاضر به سبب کاهش نزولات جوی به صورت کامل خشک شده است.
سرخط اخبار