چرا رهبری می گویند که اسرائیل نابود خواهد شد؟

جهان نیوز پنج شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۵۰
ا رهبری با اطمینان می گویند که اسرائیل نابود خواهد شد و تجهیزات سعودی ها به دست مجاهدین اسلام خواهد افتاد؟ آیا سپاه قدس برای اینکار برنامه ویژه ای دارد؟

دریافت فیلم