خسارات سیل در «ویسیان» و«جاده خرم آباد به معلولان»

فارس نیوز سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۹
سیل اخیر خسارات زیادی به بخش ویسیان از توابع شهرستان چگنی وارد کرد و بسیاری از زیرساخت های این منطقه را از بین برد.روستای "چم حسین تنگ تیر" ویسیان در 45 کیلومتری خرم آباد یکی از روستاهایی است که در سیل اخیر کاملا تخریب شده و تمام منازل آن از بین رفته است و جز چند پله و تعدادی تیر آهن هیچ اثری از روستا دیده نمی شود.همچنین جاده خرم آباد به معمولان و پلدختر یکی از زیباترین محورهای ایران، در سیل اخیر قسمت زیادی از این مسیر از بین رفته است.