مشکلاتی از قبیل سطح بالای غیررسمی بودن بنگاه های کوچک و متوسط، نرخ بالای بهره و تورم که سبب تمایل کمتر جهت تامین مالی رسمی می شود از یک سو و مشکلات ساختاری شرکت ها مثل عدم تمایل به شفافیت اطلاعات و مشکلات بازار بنگاه های کوچک مانند عدم وجود مشوق در بازار و ممنوعیت ورود سرمایه گذاران حقیقی و… باعث شده که روند تامین مالی این شرکت ها برای حضور در بورس با مشکل مواجه شود.

به گزارش تجارت نیوز ، در جدیدترین گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرده به موضوع تامین مالی بنگاه ها کوچک و متوسط پرداخته است.
عنوان این گزارش «موانع و راهکارهای تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط از طریق بازار سرمایه» است و در ابتدای این گزارش آمده که اگرچه تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در ایران عمدتاً از طریق نظام بانکی صورت می گیرد، اما گزارش های سازمان های بین المللی مانند سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه، در سال های اخیر ارتقای نظام بازار سرمایه را برای کمک به تأمین مالی این بنگاه ها پیشنهاد کرده است.
در توضیح هدف این گزارش ذکر شده است که هدف آن شناسایی موانع تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط از طریق بازار سرمایه است و به این سؤال پاسخ می دهد که چه راهکارهایی برای رفع موانع موجود و بهبود نظام تامین مالی این بنگاه ها وجود دارد.
مرکز پژوهش های مجلس عوامل توسعه یافتگی نامناسب تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط از طریق بازار را سطح بالای غیررسمی بودن بنگاه های کوچک و متوسط، نرخ بالای بهره و تورم که سبب تمایل کمتر جهت تامین مالی رسمی می شود، رویکرد اولیه تامین مالی بنگاه ها از طریق بازار وام (بازار بانکی) به جای بازار سرمایه، تخصص نداشتن یا نبود موسسات رتبه بندی اعتبار برای رتبه بندی بنگاه های کوچک و متوسط، هزینه های ثابت بالای انتشار اوراق بهادارو… عنوان کرده است.
براساس این گزارش، در خود این شرکت ها نیز موانعی از قبیل مشکلات ساختاری مثل عدم تمایل به شفافیت اطلاعات به دلایلی نظیر عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی، امکان ناپذیر بودن تهیه صورت های مالی براساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی و… از یک سو و مشکلات بازار ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار