رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی از رونمایی پنج ﻋﻧوان ﮐﺗﺎب راهنمای والدین دارای دانش آموز اتیسم به مناسبت روز جهانی اتیسم در ﻓروردین ۹۹ خبرداد.
به گزارش ایلنا، سید جواد حسینی اظهارکرد: این کتاب ها شامل آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ اتیسم، رفتن به آرایشگاه، ﻋوض ﮐردن ﻣﻧزل، رفتن به ﻣطب ﭘزﺷﮏ و نحوه ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﭼﺎﻟش های رفتاری ﻣﻌﻣول درﮐودﮐﺎن ﺑﺎاﺧﺗﻼل طیف اتیسم است.
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی با بیان اینکه اوتیسم اختلال پیچیده و چند وجهی رشد و شکل گیری سیستم عصبی است،اظهارکرد: اتیسم اختلالی است که پردازش اطلاعات و ادراک را مختل می کند و بر شکل گیری تعامل اجتماعی، ارتباط گیری و رفتارهای انسانی اثر می گذارد.
وی افزود: علایم اوتیسم که تا پیش از سه سالگی آشکار می شوند و در سه عرصه مناسبات اجتماعی با اطرافیان، شکل ارتباط گیری و تکرار رفتارهای کلیشه ای و ماشینی قابل مشاهده است.
حسینی در گفت: فقدان ارتباط چشمی با مخاطب، تکان دادن مکرر دست ها، بی قراری و اضطراب، ترس از صداها یا اشیاء، تاخیر در گفتار یا تکان دادن بدن در زمان نشستن و ایستادن از نشانه های عمومی اوتیسم هستند و اوتیسم از نظر چگونگی یا درجه ابتلا شدت و ضعف دارد.
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی با بیان اینکه آمار دقیقی از تعداد افراد دارای اختلالات اوتیسم با تفکیک پراکندگی در تک تک کشورهای جهان موجود نیست، اظهارکرد: تحقیقات کشورهای اروپایی، کانادا و آمریکا نشان می دهد که در هر ۱۰۰۰تولد، شش الی هفت مورد طیف اوتیسم وجود دارد.
حسینی در ادامه گفت: افراد اوتیستیک دنیا را متفاوت تر از بقیه می بینند، می شنوند و حس می کنند. جهان آنان با دیگران فرق دارد. آنان حالتی از بی قراری دارند و به ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار