«تجمع دفاع از اقتدار و امنیت» پنجشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۸ با حضور پرشور مردم انقلابی دراستان های اصفهان، قم، کرمان، البرز و فارس برگزار شد.
سرخط اخبار