ایرنا- تبریز- نور، روشنی یا شید حاصل یک تابش الکترومغناطیسی حاوی فُتُون است که از یک جسم نورانی نشر می شود و با چشم انسان و دیگر موجودات، دیده می شود. در بین عموم مردم نیز، نور سفیدی و روشنائی را تداعی می کند. در ادبیات نیز نور، سفیدی و روشنی نقطه مقابل و در تضاد با ظلمت، سیاهی و تاریکی است.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار