عوارضی قم تهران تحت کنترل شدید تردد ها است و به خودرو های پلاک ۱۶ اجازه خروج از قم داده نمی شود و خودرو های با پلاک غیر قم نیز نمی توانند از مبادی اصلی وارد شهر شوند. در هر ساعت در حدود ۱۸۰ خودرو از سمت تهران به سمت قم در حرکت است که بسیاری از آن ها از قم خارج می شوند و مقصد اصلی آنان قم نیست.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری