کلیپی از گلزنی نیمار ستاره برزیلی باشگاه پاری سن ژرمن از روی ضربات آزاد و ایستگاهی را ببینید.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری