رویکرد برنامه محور در تهیه بودجه می تواند اختیار دستگاه سیاست گذار (وزرا) را در مدیریت اعتبارات و برنامه های زیرمجموعه خود افزایش دهد، زیرا علاوه بر ابزارهای مدیریتی، در این رویکرد ابزار مدیریت بودجه نیز در اختیار وی قرار می گیرد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت این مرکز در گزارشی با عنوان « بررسی رویکرد دولت در تهیه بودجه سال 1399 کل کشور به صورت برنامه محور» آورده است : لایحه بودجه شامل بودجه برنامه ها (دستگاه های سیاست گذار) جهت تصویب به مجلس تقدیم شده و بودجه دستگاه های اجرایی جهت ارائه تقدیم می شود. در صورت تغییر اعتبارات برنامه ها توسط مجلس، دولت این تغییرات را (تا پایان فروردین سال 1399) در بودجه دستگاه های مجری و سند اجرایی بودجه را اصلاح خواهد کرد. در طول سال اجرای بودجه نیز تخصیص اعتبارات دستگاه های مجری منوط به تأیید دستگاه سیاست گذار خواهد بود.
بر اساس این گزارش در رابطه با رویکرد برنامه محور در تهیه بودجه باید به این نکته توجه کرد که این رویکرد می تواند اختیار دستگاه سیاستگذار (وزرا) را در مدیریت اعتبارات و برنامه های زیرمجموعه خود افزایش دهد، زیرا علاوه بر ابزارهای مدیریتی، در این رویکرد ابزار مدیریت بودجه نیز در اختیار وی قرار می گیرد. اینکه این افزایش اختیار منجر به بهبود کارایی هزینه کرد خواهد شد یا نه، به ساختارهای نظارتی و شاخص های ارزیابی و کارآمدی آنها بستگی خواهد داشت و این رویکرد اگرچه به لحاظ مدیریتی و بهبود کارایی هزینه های دولت دارای اهمیت است، اما حداقل در کوتاه مدت به کاهش هزینه های دولت و رفع کسری بودجه منجر ...

سرخط اخبار