فرآیندهای اقتصادی نباید از حوزه سیاسی پیروی کند

تهران(پانا) - از سال 74 که فاضل خداداد به اتهام فساد 124 میلیارد تومانی اعدام شد، تا امروز مفسدان اقتصادی بسیاری با ارقام فساد به مراتب بیشتر، زندانی یا اعدام شده اند. مردم می پرسند باوجود برخوردهای گسترده قضایی با مفسدان پس چرا همچنان فساد اقتصادی تا این حد گسترده است و چرا هنوز مفسدانی کلان تر شناسایی و مجازات می شوند؟ محسن صفایی فراهانی، فعال سیاسی اصلاح طلب علت را در این می داند که در برخورد با مفاسد اقتصادی، به معلول ها توجه شده است، نه به علت ها. یعنی همواره با شخص فاسد برخورد کرده ایم، بدون آنکه زمینه های بروز فساد را شناسایی و اصلاح کنیم. او در گفت وگوی پیش رو، هسته مرکزی سازوکار فسادزا را این گونه تشریح می کند؛
به گزارش ایران، اندک سالاری یا الیگارشی در حوزه سیاست که به اندک سالاری یا الیگارشی در حوزه اقتصاد هم منجر شده است. به عبارت ساده تر، افراد یا گروه هایی که توانسته اند به حوزه قدرت راه یابند، به میزان نزدیکی خود توانسته اند یا به منابع دست یابند یا جریان منابع را در کنترل خود بگیرند. عماد افروغ هم به تازگی، در گفت وگویی شبیه این گزاره را مطرح کرد و گفت که قدرت سیاسی زمینه ساز بروز فساد است.
از این رو، مطابق دیدگاه صفایی فراهانی، مادامی که قدرت در ایران کثرت گرا نشود و دایره شمول آن به گروه های بیشتر اجتماعی تسری نیابد، فساد اقتصادی، البته با گستره و اندازه بیشتری، تداوم خواهد یافت، ولو اینکه به شدیدترین وجه با مفسدان زیادی برخورد شود یا حتی قوانینی هم در این رابطه نوشته شود. به عبارت دیگر باید گردونه مولد مفسدان را از کار انداخت، نه اینکه فقط با محصولات این گردونه یعنی مفسدان برخورد کرد. این گفت وگو را ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار