فیلم/ گل های زیرکانه و تماشایی تیری آنری در بارسا

فارس نیوز پنج شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۸
9 سال پیش در چنین روزی، تیری آنری آخرین بازی خود را برای بارسا به ثبت رسانید.