در دو دهه گذشته با افزایش دانشگاه های غیردولتی، علمی کاربردی، پیام نور، پردیس ها و... هر روز بر شمار فارغ التحصیلان دانشگاه های کشور افزوده می شود و در حالی بیش از پنج میلیون دانشجو در ۲۲ رشته دانشگاهی، سال تحصیلی ۹۸-۹۹ را آغاز کرده اند که یکی از مهمترین دغدغه های آنها، موضوع اشتغال شان بعد از سال ها درس خواندن و صرف هزینه های بسیار است.

آرمان ملی- وحید استرون: در دو دهه گذشته با افزایش دانشگاه های غیردولتی، علمی کاربردی، پیام نور، پردیس ها و... هر روز بر شمار فارغ التحصیلان دانشگاه های کشور افزوده می شود و در حالی بیش از پنج میلیون دانشجو در ۲۲ رشته دانشگاهی، سال تحصیلی ۹۸-۹۹ را آغاز کرده اند که یکی از مهمترین دغدغه های آنها، موضوع اشتغال شان بعد از سال ها درس خواندن و صرف هزینه های بسیار است. آمار فارغ التحصیلان بیکار نیز در این رابطه نگران کننده است و بنا به آمار منتشر شده از سوی نهادهای مربوطه، شمار فارغ التحصیلان بیکار حدود یک میلیون و ۳۴۰ هزار نفر در سال گذشته عنوان شده است. همانطور که علیرضا حا تم زاده، معاون آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای نیز به این موضوع اذعان دارد: «نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی نسبت به بی سوادان دو برابر بیشتر است و دستکم ۷۰ درصد مشاغل موجود در بازار کار نیازی به تحصیلات دانشگاهی ندارد». از میان یک میلیون و ۳۴۰ هزار نفری فارغ التحصیلان بیکار در ایران نیز فارغ التحصیلان رشته مهندسی با بیش از ۳۰۱ هزار نفر بالاترین سهم بیکاران را به خود اختصاص می دهند و رشته های بازرگانی و امور اداری با ۲۶۶ هزار و معماری با ۱۶۳ هزار بیکار به ترتیب در رتبه های بعدی قرار می گیرند.از سوی دیگر طی سال های اخیر پدیده مدرک گرایی هر روز در جامعه و میان خانواده ها افزایش چشمگیری داشته، به طوری که رشد قارچ گونه مراکز و واحدهای دانشگاهی که از آنها به عنوان کارخانه تولید مدرک یاد می شود، بر ترویج مدرک گرایی بی تاثیر نبوده است. به باور کارشناسان مدرک های جعلی، پایان نامه فروشی و مقاله دکتری و صندلی فروشی در رشته های پزشکی از تبعات همین مدرک گرایی و ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار