اسماعیل عرب معصومی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گرمسار گفت: تخریب پوشش گیاهی مراتع، اصلی ترین عامل تولید گرد و غبار محسوب می شود.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان عرب معصومی گفت: طی سالهای گذشته با تاغ کاری به نتیجه رسیده و امروز با کشت بالغ بر ۱۷ هزارهکتار تاغزار به عنوان جنگل های دست کاشت توانسته این وظیفه را به انجام برساند.
وی گفت: گونه تاغ، از جمله گونه های بسیار مقاوم به خشکی و کم آبی است و خاستگاه آن مناطق خشک و کم آب می باشد.
عرب معصومی اظهار داشت : ریزگردها به عنوان نتیجه اصلی فرسایش بادی خاک، اثرات مهمی بر محیط پیرامون خود داشته و از دیدگاه محیطی تاثیر بسیار زیادی بر روی زندگی انسانی و جانوری می گذارد که پدیده خشکسالی و تغییر اقلیم به این وضعیت می افزاید.
رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گرمسار با اشاره به وجود ۱۰ هزارو ۵۲۳ هکتار اراضی بیابانی در این شهر افزود: درخصوص جلوگیری از گسترش اراضی بیابانی و مهار گرد و غبار در منطقه، این اداره اقداماتی را در طی سالیان اخیر با استفاده از مشارکت های مردمی به انجام رسانده است.
اسماعیل عرب معصومی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گرمسار عنوان کرد: شهرستان گرمسار با میانگین بارندگی ۱۲۰ میلی متر و مساحتی بالغ بر ۵۲۴هزار هکتار که ۲۸۴ هزارهکتار آن را اراضی بیایانی و کویری احاطه کرده است و بدلیل قرار داشتن در مسیر بادهای غالب موسمی شهریار و سمنان همواره با تهدید جدی حرکت شن های روان و جابجایی تپه های ماسه ای مواجه بوده است که این موضوع از چند منظر قابل بررسی است.
اسماعیل عرب معصومی گفت: در گام اول با نگاه حفظ و تاسیسات از جمله راه آهن، جاده مواصلاتی که در گذشته با ایجاد باد شکن های فیزیکی از جمله قرار دادن کاشت نهال ،چوب و غیره ، در هدایت و کم کردن سرعت باد بودند. ودرگام دوم تهدید ...

سرخط اخبار