نسخه ی کامل کتاب «انسان در جست وجوی معنا» نوشته ی مشهور ویکتور فرانکل از سوی نشر سنگ منتشر شد.
به گزارش ایلنا، «انسان در جست وجوی معنا» مهم ترین کتاب «ویکتور فرانکل»، روان شناس و بنیانگذار مکتب معنادرمانی است که نخستین بار سال ۱۹۴۶ یعنی تقریباً بلافاصله بعد از پایان جنگ جهانی دوم منتشر شد. او در بخش نخست این کتاب، تجربیات هول آور و تأثیرگذارش را از سه سال حضور در اردوگاه های کار اجباری آشویتس و داخائو نوشته و در بخش دوم، با استفاده از این تجربیات، نظریه ی معناگرایی خود را شرح داده است. 
ترجمه ی نشر سنگ از این کتاب، بر اساس نسخه ی آخر آن است که سال ۱۹۹۲ منتشر شد و نسبت به نسخه های اولیه، تفاوت هایی دارد. از جمله این که فرانکل یک فصل نسبتاً طولانی به کتاب افزوده است به نام «موردی از خوش بینی غم انگیز.» فصلی که در آن توصیفی بسیار زیبا از وضعیت انسان در جهانِ پر از رنج و راه مواجهه با آن را ارایه می دهد. 
نشر سنگ این کتاب را با ترجمه ی مریم حسین نژاد و ویرایش محتوایی کامران محمدی، نویسنده و کارشناس ارشد روان شناسی در ۱۴۴ صفحه و با قیمت ۲۵ هزار تومان منتشر کرده است.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار