بجنورد- جمعی از بانوان روستای علی آباد در اقدامی جهادی با راه اندازی یک کارگاه تولیدی اقدام به تولید روزانه بیش از هزار ماسک کرده اند.

دریافت 23 MB
به گزارش خبرنگار مهر ، در روزهایی که ویروس کرونا زندگی همه را تحت تأثیر قرار داده است. زنان این سرزمین پا به پای مردان در حال مبارزه با این ویروس هستند.
زنان روستای علی آباد بجنورد در اقدامی جهادی با راه اندازی یک کارگاه تولیدی اقدام به تولید روزانه بیش از هزار ماسک کرده اند.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار