سالن ها و فضاهای فدراسیون تیراندازی در راستای اقدامات و فعالیت های مقابله با ویروس کرونا گندزدایی و ضد عفونی شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، سالن ها و فضاهای فدراسیون تیراندازی در راستای اقدامات و فعالیت های مقابله با ویروس کرونا گندزدایی و ضد عفونی شد. این اقدام با هدف حفظ سلامتی ورزشکاران به صورت مستمر در انجام است.
به همین منظور همه سالن ها، اماکن اداری و تجهیزات فدراسیون تیراندازی گندزدایی و ضدعفونی تا شرایط برای فعالیت ورزشکاران فراهم شود.
همچنین بنرها و بروشورهایی با موضوع رعایت نکات بهداشتی تهیه و جهت اطلاع رسانی ورزشکاران در سالن ها و معابر این فدراسیون نصب شد.

عناوین مهم خبری